MENU

Spedycja

LOGMASTER świadczy usługi z zakresu spedycji drogowej, morskiej, lotniczej i kolejowej. Korzystamy ze sprawdzonych podwykonawców usług, związanych z nami stałymi umowami współpracy. Dzięki profesjonalizmowi i dobrej organizacji pracy podejmujemy się takich wyzwań, gdzie inni zawodzą.

 

Transport drogowy - krajowy i międzynarodowy

LOGMASTER oferuje usługi w zakresie transportu drogowego krajowego i międzynarodowego. Nasi doświadczeni spedytorzy i partnerzy gwarantują płynną realizację wszystkich zleceń oraz sprawną organizację przewozu.

 • Doświadczeni spedytorzy i partnerzy
 • Płynna realizacja zamówień
 • Kompleksowa obsługa przesyłek
 • Dopasowanie środków transportu do wymagań Klienta
 • Terminowe dostawy
 • Drogowy transport kontenerów
 • Transporty całopojazdowe i drobnicowe
 • Obsługa przesyłek import, eksport, tranzyt
 • Profesjonalna obsługa celna
 • Magazyn celny i skład celny

 

Transport morski

LOGMASTER świadczy kompleksową obsługę ładunków pełnokontenerowych i drobnicowych w imporcie, eksporcie i tranzycie. Zapewniamy pełną obsługę ładunków z każdego portu na świecie do portów polskich i portów europejskich.

 • Kompleksowa realizacja transportów morskich
 • Przeładunki portowe
 • Ubezpieczenia morskie
 • Odbiór kontenerów z portów
 • Profesjonalna obsługa celna
 • Kompleksowa obsługa logistyczna
 • Magazyn i skład celny

 

Transport lotniczy

LOGMASTER obsługuje przesyłki lotnicze w eksporcie i imporcie. Współpracujemy z cenionymi liniami lotniczymi, a przesyłki realizujemy z/do najdalszych zakątków świata w relacji door to door. 

 • Kompleksowa realizacja transportu lotniczego
 • Szeroki wybór kierunków
 • Profesjonalna obsługa celna
 • Magazyn i skład celny

 

Transport kolejowy

LOGMASTER organizuje transport kolejowy zarówno drobnicy jak i ładunków pełnokontenerowych. Spedycja kolejowa pozwala na stosunkowo szybkie przemieszczanie ciężkich i dużych towarów. 

 • Współpraca z cenionymi przewoźnikami towarowymi
 • Przewóz ładunków ponadgabarytowych i drobnicy
 • Usługi przeładunkowe
 • Profesjonalna obsługa celna
 • Magazyn i skład celny

 

 

Częste pytania

Co to są warunki Incoterms ?
Incoterms lub Międzynarodowe Reguły Handlu - to zbiór międzynarodowych reguł, okreslających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te w precyzyjny sposób dzielą koszty i odpowiedzialność między nabywcę a sprzedawcę towaru oraz odzwierciedlają rodzaj ustalonego transportu. Obecnie obowiązującą wersją ( od 1 stycznia 2011 roku) jest Incoterms 2010, który zastąpił Incoterms 2000.
Co to jest zlecenie spedycyjne?
Zlecenie spedycyjne to dokument, który upoważnia firme spedycyjną do podjęcia czynności związanych ze zorganizowaniem transportu na określonych warunkach. W zleceniu spedycyjnym należy sprecyzować m.in. obszar zleconej usługi, rodzaj towaru jego ilość, wagę i objętość.  
Jak wysłać paczkę do USA?
Przesyłki do USA  nadawana kurierem to najwygodniejsza forma dla nadawcy. Wystarczy znaleźć firmę kurierską i wypełnić formularz zawierający informacje o nadawcy, odbiorcy i gabarytach wysyłki. Cena wysłania paczki uzależniona będzie od rodzaju transportu. Decydując się na transport morski będzie taniej ale dłużej, natomiast na lotniczy odwrotnie: drożej ale szybciej.
Co to jest transport kombinowany?
To przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej na całej trasie przewozu oraz wykorzystanie transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej bądź morskiej na głównej trasie przejazdu. Trasy dowozowe do głównego środka transportu wykonane są za pomocą transportu samochodowego.
Co to jest transport multimodalny?
Termin ten oznacza przewóz towarów z zastosowaniem co najmniej dwóch różnych rodzajów transportu na podstawie jednej umowy o przewóz multimodalny.
Co oznacza sformuowanie airport to airport?
Dostawca we własnym zakresie dowozi towar do portu. Obsługa spedycyjna obejmuje formalności w porcie, transport lotniczy do portu odbiorcy i formalności w porcie odbiorcy. Odbiorca we własnym zakresie odbiera towar z portu. 
Skąd wynikają opłaty za demurrage i detention?
Czas wolny od opłat demurrage i detention jest to czas określony przez armatora na podjęcie pełnego i zdanie pustego kontenera. Po upływie okresu wolnego naliczane są dodatkowe opłaty. Opłaty z tytułu demurrage obejmują okres po upływie czasu wolnego na podjęcie kontenera z portu natomiast opłaty z tytułu detention obejmuja okres od momentu podjęcia do zdania pustego kontenera do portu lub na wskazany skład.