MENU

Agencja celna

LOGMASTER od 1993 roku z sukcesami buduje nienaganny wizerunek i opinię na rynku. Posiadamy biura Agencji Celnej w Markach i w Warszawie. W obydwu oddziałach pracujemy na procedurach uproszczonych, dzięki temu obsługa przebiega szybko i sprawnie.

 

Zakres usług celnych:

 • Zgłoszenia w procedurach celnych
 • Magazyny i składy celne (Warszawa, Marki)
 • Procedury uproszczone (Warszawa, Marki)
 • Zabezpieczenia płatności długu celnego
 • Gwarancje tranzytowe
 • Gwarancje WPT
 • Rozliczanie procedur gospodarczych
 • Reprezentowanie klienta w postępowaniu celnym
 • Doradztwo w sprawach celnych
 • Analizy i oceny związane z obrotem towarowym z zagranicą
 • Deklaracje INTRASTAT
 • Certyfikat AEO

 

Częste pytania

Jak długo trwa odprawa celna w procedurze uproszczonej?
Odprawa celna w procedurze uproszczonej trwa ok. 30 minut od momentu zgłoszenia do Urzędu Celnego. Czas przygotowania zgłoszenia celnego zależy od poprawności dostarczonych dokumentów.
Co to jest nr EORI i czy jest on potrzebny do odprawy celnej?
Przedsiębiorca prowadzący międzynarodową wymianę towarową podlega jednorazowej rejestracji, w wyniku której uzyskuje unikatowy numer identyfikacyjny EORI. Numer ten wymagany jest przy wszystkich transakcjach i procedurach celnych na terenie Unii Europejskiej. 
Jakie dokumenty potrzebne są do odprawy celnej?
Odprawa eksportowa:
 • faktura handlowa oraz tłumaczenie faktury,
 • packing list,
 • oświadczenie lub faktura z kosztami transportu przy określonych warunkach dostawy,
 • protokół załadunku

Odprawa importowa

 • faktura handlowa oraz tłumaczenie faktury,
 • packing list,
 • dokument tranzytowy ( T1),
 • list przewozowy,
 • inne dokumenty takie jak: świadectwo pochodzenia, certyfikat CE, oświadczenie o braku azbestu itd.                                                                                                                                                                                                         
Czy każdy towar można odprawić w procedurze uproszczonej?
Nie wszystkie towary mogą być odprawione w procedurze uproszczonej. Między innymi wyłączone są towary strategiczne oraz towary podlegające zakozom związanym z procedurą przywozu.
Jakie dokumeny są potrzebne do odprawy alkoholi?
Do odprawy alkoholi potrzebne są następujące dokumenty: 
 • faktura handlowa,
 • świadectwo jakości handlowej, 
 • świadectwo  SANEPIDU,
 • certyfikat analizy,
 • świadectwo pochodzenia (dokument umożliwiający zastosowanie preferencyjnej- obniżonej stawki celnej)
 •  wykaz banderol.
Jakie jest cło na towary z Chin?
Stawki na produkty z Chin są bardzo zróżnicowane. Prawie każdy produkt kwalifikuje się na inną stawkę cła. Obecnie stawki cła wahają się od 0% do kilku maksymalnie kilkunastu %.  Stawkę cła na towary z Chin można sprawdzić w Systemie Informacji Taryfowej ISZTAR www.isztar.mf.gov.pl
Kogo dotyczy zwolnienie z należności celnych?
Zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości, wysłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Łączna rzeczywista wartość towaru nie może przekraczać 150 EUR za przesyłkę. 
Jakie informacje powinna zawierać faktura handlowa przedkładana do odprawy?
Waluta w jakiej jest wystawiona, ilość i wartość towaru, kraj pochodzenia, warunki dostawy, oraz dane nadawcy i odbiorcy.
Kiedy towar trafia do składu celnego a kiedy do  magazyn czasowego składowania?
Skład Celny: towar przeznaczony do wprowadzenia na rynek krajowy lub eksport bez konieczności odprawy całości. Towar można wyprowadzać partiami. Czas składowania jest nieograniczony. Magazyn czasowego składowania: Jak sama nazwa wskazuje magazyn czasowego skadowania przeznaczony jest do krótkookresowego ( maksymalnie 2 dniowego) okresu składowania.  Towar wprowadzany jest w celu m.in. zgromadzenia niezbędnych dokumentów aby nadać towarowi odpowiednie przeznaczenie celne tzn. dopuszczenie do obrotu , dalszy tranzyt lub dokonać transakcji sprzedaży w tranzycie. Na magazyznie czasowego skaldowania może być również dokonana wstępna weryfikacja dostarczonego towaru, w celu jego sprawdzenia ze zgodnością zamówienia.