LOGMASTER dysponuje ponad 20.000 m2 powierzchni magazynowej w obiektach położonych w Warszawie, w Markach i w Komorowie k/ Ostrowi Mazowieckiej.

Oferujemy kompleksowe usługi magazynowe i logistyczne:

 • Składowanie towaru w magazynach krajowych, składach celnych i magazynach czasowego składowania
 • Konfekcjonowanie i kompletacja towarów
 • Obsługa sklepów internetowych  e-commerce
 • Kontrola jakościowa
 • VAS – oznakowanie, etykietowanie, przepakowywanie
 • Okresowe inwentaryzacje
 • Kompletacja wysyłek
 • Przeładunki
 • Kompleksowa usługa każdego rodzaju ładunku
 • Zarządzanie akcjami promocyjnymi
 • Przygotowanie zestawów promocyjnych
 • Ubezpieczenie powierzonych towarów
 • Rozwiązania z zakresu logistyki magazynowej dedykowane dla indywidualnych potrzeb – rozwiązania szyte na miarę

Częste pytania

Co to jest magazyn wysokiego składowania ?

Magazyn wysokiego składowania to pomieszczenie umożliwiajace przechowywanie towaru w określonych jednostkach ładunkowych np. paletach, skrzyniach na półkach specjalistycznych regałów wysokiego składowania. Magazyn wysokiego składowania pozwala na efektywne wykorzysanie  przestrzeni magazynowej niejednokrotnie z preprowadzeniem operacji magazynowych bez udziału człowieka 

Składowanie blokowe towaru to sposób przechowywania towaru na magazynie bez wykorzystania regałów magazynowych. Składowanie odbywa się na powierzchni plaskiej z maksymalnym wykorzystaniem możliwości piętrowania towaru ( składowania towaru na sobie ).

Paleta typu EUR posiada wymiary 1200 mm x 800 mm i zajmuje powierzchnię 0,96m2

Mechaniczny  rozładunek 33 palet towaru wynosi ok. 40 minut. Jeżeli towar jest pakowany luzem, będzie rozładowany ręcznie. Czas rozładunku ręcznego uzależniony jest od wielkości opakować / kartonów i może wynosić ok. 2- 4 godziny. 

Kompletacja zamówienia jest jedną z podstawowych czynności wykonywanych w magazynie. Proces kompletacji zamówienia polega za wyszukiwaniu zamówionego towaru oraz przygotowaniu go w odpowiedni sposób do wysyłki lub wydania.

Magazyn czasowego składowania to magazyn umożliwiający składowanie towarów przez okres 20 dni bez konieczności zapłaty należności celno-podatkowch. W trakcie okresu składowania mozliwe jest dokonywanie dodatkowych wyjaśnień, przeprowadzania rewizji,  gromadzenia niezbędnych dokumentów lub  nadanie towarowi innego przeznaczenia celnego

Skład celny to miejsce w którym może być składowany towar o statucie niewspólnotowym bez koniecznoci uiszczania należności celno podatkowych. Skład to idealne rozwiązanie dla Przedsiebiorców sprowadzających towary z krajów spoza UE. Procedura składu pozwala na złożenie towaru bez pobierania za ten towar należności celnych i bez stosowania środków polityki handlowej. Zakończenie procedury następuje gdy towar otrzyma inne przeznaczenie celne. Składowanie towaru w składzie celnym jest bezterminwe a towar może być obejmowany procedurą celną w partiach.

W składzie celnym typu A mogą być składowane towary podmiotów gospodarczych, które uzyskały pozwolenie na korzystanie z procedury składu celnego.