Partnerem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego